Proje Hakkında

AB uzun yıllardır Sivil Toplum Mekanizması Politikaları kapsamında toplumu Afetlere hazırlamak için politikalar üreterek yatırım yapmaktadır. CTİF(International Association of Fire and Rescue Services) kurumunun 2017 yılında yayınladığı istatistiklere göre AB üyesi 28 ülke içerisinde kayıtlı profesyonel itfaiyeci sayısı 370 bin, aktif gönüllü itfaiyeci sayısı ise 2.5 milyonun üstündedir. Ülkemizde itfaiye hizmetlerini devlet kurumları marifetiyle profesyonel itfaiyeciler yürütmektedir. Ülkemizde gönüllü itfaiyecilik kavramı çok yenidir ve resmi olarak ne kadar gönüllü itfaiyeci olduğu bilinmemektedir. Gönüllü İtfaiyeciler, çeşitli mesleki beceri ve yeterliliğe sahip olmalı, yeterliliklerin sürekli yenilenmesini sağlamalıdırlar. Bu kapsamda, kurumumuz AB 2020 Stratejisi kapsamında AB Sivil Koruma Mekanizması Politikalarından “Önleme kültürünün teşviki ve sivil koruma ve diğer ilgili hizmetler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve felaketlerin potansiyel etkilerinin önlenmesi ve azaltılmasıyla felaketlere karşı daha iyi bir koruma sisteminin tesisi” ve Hayatboyu öğrenme Politikalarından yola çıkarak Hayat boyu öğrenmeyi ve hareketliliği gerçekleştirmek; Eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesini ve etkinliğini artırmak; Eşitliği, sosyal uyumu ve aktif vatandaşlığı teşvik etmek; Eğitimin her seviyesinde girişimcilik dahil, yaratıcılık ve yenilikçiliğe (inovasyon) yönelik çabaları artırmak ve insan sermayesine yatırım anlayışı ile Erasmus+ “Dijital alanda açık ve yenilikçi uygulamalar” önceliğinden yola çıkarak Gönüllü İtfaiyecilere dijital eğitim materyalleri ile eğitim verilmesi için Digi-FİRE projesini hazırlamıştır.

TOP