Toplanlantılar

Proje döngüsü içerisinde 5 uluslararası toplantı düzenlenecektir.Toplantılar sırasıyla Bursa, Bükreş, Madrid, Leipzig ve Konya'da yapılacaktır. Planlanan bu toplantılar ile; Yasal ve Finansal Konular, Yaygınlaştırma Çalışmaları, İletişim Yöntemleri, Fikri Çıktıların Geliştirilmesi, Ortakların Görev ve Sorumlulukları vb. konular tartışılacaktır.

TOP