Erasmus+ Hibe programı kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen 2018-1-TR01-KA204-059528 numaralı '' Digital Support for Volunteer Firefighters'' başlıklı projemizin 15-16 Ekim 2019 tarihlerinde Madrid/İspanya’da gerçekleşen 3. Uluslararası Proje Toplantısına tüm ortaklarımız katılım göstermişlerdir. Açılış konuşmaları, Projenin genel hatlarıyla tekrar gözden geçirilmesi, Yasal ve finansal konular-görev ve sorumluluklar üzerine tartışmalar, Beklentilerin tartışılması, Proje döngüsü içerisinde iletişim yöntemleri, Yaygınlaştırma ve görünürlük kuralları, Proje döngüsü içerisinde geliştirilecek çıktılar ve 2 ayrı grup halinde yuvarlak masa tartışmaları vb. çalışmalar ile tamamlanmıştır.

TOP