Projenin Ana Hedefleri


Digi-FİRE projesi ile aktif olarak görev yapan Gönüllü İtfaiyecilerin mesleki eğitimlerinin e-öğrenme yöntemi ile ekonomik, hızlı ve kolay gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu proje aynı zamanda Türkiye özelinde Avrupa genelinde Gönüllü İtfaiyeciliğin yaygınlaşmasına hizmet edecektir. Projenin hedef grubu başvuran kurum ve ortakları bünyesinde aktif görev yapan 125000 Gönüllü İtfaiyecidir. Projenin ana hedefleri;
• AB üyesi ülkelerde aktif görev yapan geniş yelpazedeki Gönüllü İtfaiyecilerin becerilerini dijital eğitim materyalleri ile geliştirmek,
• Gönüllü İtfaiyecilik alanında çalışan STK’ların kapasitesini arttırmak,
• AB üyesi ülkelerde iyi örneklerin paylaşımını dijital alanda yapmak,
• AB üyesi ülkelerde Gönüllü İtfaiyeci sayısını arttırarak olası felaketlere hazırlıklı olmak,
• Kırsal bölgelerde yaşayan ve imkânı kısıtlı olan gönüllülerin eğitim içeriklerine ekonomik, kolay ve hızlı ulaşmasını sağlamak,
• Gönüllü İtfaiyecilik politikalarına katkı sağlamak

TOP