Ortaklarımızla Birlikte Kısa Dönem Ortak Personel Eğitimi Faaliyeti Gerçekleştirildi

Erasmus+ Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen 2018-1-TR01-KA204-059528 numaralı '' Digital Support for Volunteer Firefighters'' başlıklı projemizin 1-7 Mart 2020 tarihlerinde Öğrenme, Öğretme ve Eğitim faaliyetleri kapsamında ortaklarımızla birlikte kısa dönem ortak personel eğitimi faaliyeti gerçekleştirilmiştir. BUBİTEM(Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi) ev sahipliğinde gerçekleştirilen faaliyete AİB, IGSU, TUGID ve BUGID personelleri ve gönüllüleri katılmıştır. Gönüllü İtfaiyecilere verilecek eğitimlerin kalitesinin yükseltilmesi için gerçekleştirdiğimiz faaliyetimizin son gününde tüm katılımcılarımıza “Katılım Belgesi” ve “Europass Sertifikası” verilmiştir.

TOP