Çıktılar

Proje döngüsü içerisinde Dijital Eğitim Materyalleri, Gönüllü İtfaiyecilik e-öğrenim Portalı çıktıları geliştirilecektir.

Dijital Eğitim Materyalleri

Son 30-40 yılda Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nde (BİT) yaşanan gelişmeler nedeniyle içinde bulunduğumuz çağ, bilgi ve iletişim çağı olarak da adlandırılmakta ve bu gelişmeler Erasmus+ öncelikleri arasında yer almaktadır. Teknolojinin hayatın her alanına girdiği bu çağda, bilginin kapsamı, bilgiye erişim şekli ve hızı da değişmektedir. Öte yandan bilgiye erişimde yeni kanallar ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda proje döngüsü içerisinde Gönüllü İtfaiyeciler için Dijital Eğitim Materyalleri geliştirilmesi hedeflenmektedir.

E-içerik; Proje döngüsü içerisinde Gönüllü İtfaiyecilerin eğitim aldığı tüm konuların dokümanları ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Gönüllü İtfaiyeciler, tüm derslere ait sayısız konu dokümanını sınırsız kullanabilecek, çıktı alabilecek veya soru çözüp sonuçlarını görebileceklerdir.
E-book; E-kitaplar yazılar veya resimler ya da her ikisini birden içeren dijital ortamda yayımlanan, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlarda görüntülenebilen ve okunabilen kitaplardır. Gönüllü İtfaiyecilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, kendi kendine öğrenmeye olanak sağlayacak şekilde planlı ve örgütlü bir çalışma sonucunda hazırlanacaktır. Gönüllü itfaiyeciler, e-book ile zaman ve mekân sınırlaması olmadan özgürce öğrenecekler, dersleri istedikleri sayıda tekrar edecek ve çıktı alabileceklerdir.
Eğitim Videoları; Gönüllü İtfaiyeciler, kaliteli ve güncel konu anlatımı içeren kısa eğitim videolarını izleyerek kendilerini geliştirebileceklerdir.
E-sınav; Gönüllü İtfaiyeciler kendilerini denemeleri ve başarı durumlarını gerçeğe yakın biçimde ölçmeleri amacıyla sunulacaktır. Aldıkları eğitimin sonunda soru çözüp sonuçlarını görebilecekler ve kendilerini değerlendirebileceklerdir.

Gönüllü İtfaiyecilik e-Öğrenim Portalı

E-öğrenme portalı Gönüllü İtfaiyecilerin eğitim içeriklerine hızlı, kolay ve ekonomik ulaşması amacıyla oluşturulmuş bir bilgi portalıdır. E-öğrenme portalında, her ders için farklı sayfalar oluşturulacak ve kullanıma sunulacaktır. Böylece değişik öğrenme stillerine sahip kullanıcıların kendilerine en uygun ders çalışma yöntemini kullanmaları için gerekli ortam sağlanacaktır. E-öğrenme portalı içerisinden; E-içerik, E-book, eğitim videoları ve e-sınıav hizmetleri yer alacaktır.

TOP