Obiectivele principale ale proiectului


Proiectul DIGI-FIRE la care participă 7 parteneri din țările Turcia, Germania, Spania și România își propune să realizeze o metodă de formare profesională a pompierilor voluntari, cu ajutorulunei platforme de tip e-learning, dezvoltată în cadrul proiectului DigiFire. Acest proiect va servi în același timp un instrument pentru diseminarea tehnicilor specifice de intervenție ale voluntarilor utilizate în țările din care fac parte partenerii instituționali. Grupul țintă al proiectului sunt pompierii voluntari care lucrează activ în instituția solicitantă și partenerii săi. Alte obiective:
• Dezvoltarea competențelor pompierilor voluntari care servesc activ într-o regiune largă din statele membre ale UE prin intermediul materialelor de formare digitală,
• Creșterea capacității ONG-urilor care lucrează în domeniul voluntariatului în situații de urgență,
•Împărtășirea experienței în domeniul digital a țărilor membre ale UE,
• Pregătirea pentru posibile dezastre prin creșterea numărului de pompieri voluntari din statele membre ale UE,
• Suport fără costuri ușor și rapid la conținutul educațional, pentru voluntarii care trăiesc în zonele rurale, cu oportunități limitate,
• Contribuirea la politicile publice în domeniul voluntariatului în situații de urgență

TOP