Întruniri

În cadrul proiectului se vor derula 5 reuniuni transnaționale în Bursa, Bucharest, Madrid, Leipzig și Konya. În cadrul acestor întruniri vor fi discutate: aspecte legale și financiare, diseminarea activităților, metode eficiente de comunicare, dezvoltarea rezultatelor intelectuale, sarcini și responsabilități ale partenerilor etc. Toate subiectele vor fi abordate în mod deschis

TOP