1st Meeting / Bursa

Erasmus+ Hibe programı kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen 2018-1-TR01-KA204-059528 numaralı '' Digital Support for Volunteer Firefighters'' başlıklı projemizin 13-14 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşen Proje Başlangıç Toplantısına tüm ortaklarımız katılım göstermişlerdir. İlk gün; Açılış konuşmaları, Projenin genel hatlarıyla tekrar gözden geçirilmesi, Proje ortaklarının kurumsal sunumları, Yasal konular-görev ve sorumluluklar üzerine tartışmalar, Proje tanıtım toplantısı, Beklentilerin tartışılması vb çalışmalar ile tamamlanmıştır.Toplantımızın 2. gününde; Yasal ve finansal konuların tartışılması, Proje döngüsü içerisinde iletişim yöntemleri, Yaygınlaştırma ve görünürlük kuralları, Proje döngüsü içerisinde geliştirilecek çıktılar ve 2 ayrı grup halinde yuvarlak masa tartışmaları vb. çalışmalar ile tamamlanmıştır

TOP